Kursus program

Prøve for hundefører, der efter kursushold ønsker at forsætte på klasse 1.

Alle øvelser skal udføreres uden godbidder/bold. Hunden må belønnes efter hver øvelse.

Alle øvelser starter med hunden på plads. Karakter for øvelserne er ”bestået” eller ”ikke bestået”

OBS i øvelserne STÅ – SIT – DÆK skal føreren i en af øvelserne efter eget valg gå 5 m fra hunden.

De 10 sek. Starter først når føreren er i venteposition.

Gf: Grov fejl (ikke bestået).    Mf: Mindre fejl (bestået).
3 Gf ud af de 6 øvelser (prøven ikke bestået)

Lieneføring : Dommeren dirigerer føreren.

Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side under gang og vendinger.

Fremad gå – højre om – venstre om – omkring (altid til højre) 2 skridt frem – 2 skridt baglæns.

Føreren må snakke og opmuntre hunden under hele lineføringen.

Gf: konstant stram line og hunden er uopmærksom.

Mf: Hunden sider skævt ved op standsninger. Hunden svæver under vendinger.

Stå:

På tegn fra dommeren, går føreren 5 meter frem (afstanden er afmærket med kegler) og afgiver en ”stå” kommando til hunden, der føres i line. Hunden skal stå i 10 sek. Føreren må gerne blive ved hunden. På nyt tegn fra dommeren kommander føreren hunden på plads og går fremad (øvelsen slut).

Gf: Hunden står ikke af sig selv. Hunden bliver ikke hos føren.

Mf: stram line i stå. Hunden sætter/lægger sig inden tiden er gået. Hunden er urolig og flytter sig lidt. Ekstra kommandoer. Hunden  sætter/lægger sig når fører kommer ind.

Sit:

På tegn fra dommeren kommander føreren hunden i sit. Hunden skal sidde i 10 sek. Føreren må gerne blive ved hunden. På nyt tegn fra dommeren kommanderes hunden på ”plads”

Gf: hunden gennemfører ikke øvelsen eller forlader føreren.

Mf: Hunden lægger/rejser sig før tiden er gået. Hunden er urolig eller flytter sig lidt. Ekstra kommandoer. Hunden rejser/lægger sig når fører kommer ind.

Dæk.

På tegn fra dommeren, kommanderer føreren hunden i dæk. Hunden skal dække i 10 sek. På nyt tegn fra dommeren kommanderes hunden på ”plads”. Føreren må gerne blive ved hunden.

Gf: Hunden vil ikke dække, hunden presses i dæk eller forlader øvelsen.

Mf:  Hunden rejser sig før tiden er gået. Hunden er urolig eller flytter sig lidt. Ekstra kommandoer. Hunden rejser sig når fører kommer ind. 

Indkaldelse:

Efter dommerens anvisning fjerner føreren sig 10 meter fra hunden, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden bringes til at dække, sætte sig eller stå. Når føreren er kommet i position, vender denne front mod hunden og kalder efter tegn fra dommeren hunden på plads (hundens navn samt kommandoen ”plads” er tilladt- afgivet som en sammenhængende kommando). Efter førerens kommando skal hunden hurtig løbe direkte hen til sin  fører og sætte sig på plads ved førerens venstre side.

Gf: hunden flytter sig mere end 2 kropslængder fra en dæk/sit/stå stilling før føreren kalder. Hunden kommer ikke når føreren kalder. Hunden kommer ikke ind til sin fører eller forlader området.

Mf: Hunden laver en æresrunde inden den sætter sig på plads. Hunden sidder meget skævt.

Ekstra kommando.

Næseprøve :

NB!! En trægenstand overrækkes føreren af dommeren, denne genstand overrækkes ved prøveaflæggelsen start.

En trægenstand placeres i ringen sammen med den som føreren har fået udleveret ved prøvestart, og som føreren har overført sin fært til, uden at dommeren tager direkte på den.

Genstandene placeres ca. 3 m fra startstedet. Hunden sendes derefter på førerens kommando frem for at søge og markere genstanden med førerens fært. Den rigtige genstand skal findes inden for to (2) minutter efter at hunden er sendt af sted, og det er tilladt med gentagne søgekommandoer at opmuntre hunden til at søge. Hunden må gerne have line på.

Gf: Hunden vil ikke løbe ud og søge efter genstanden. Hunden tager den forkerte pind.

Mf: Hunden søger men markerer den forkerte pind.